Aanbod aanmelden


Disclaimer

De partners van Beter in het Groen streven ernaar dat steeds betere informatie over gezond aanbod in de groene leefomgeving beschikbaar komt. MediQuest is beheerder van de database en widget en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van Beter in het Groen. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden getoond worden. Daarom kunnen er geen rechten aan de gegevens ontleend worden. De informatie getoond in Beter in het Groen wordt via een beveiligde omgeving (mijn.beterinhetgroen.nl) aangeleverd door de aanbieders. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het actualiseren hun informatie. Tussentijdse aanpassingen worden in principe dezelfde dag getoond in Beter in het Groen. Minimaal 1 keer per jaar vraagt MediQuest de beheerders actief de aangeleverde informatie te actualiseren (indien nodig).
MediQuest en de partijen die de widget Beter in het Groen op websites tonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens die door de aanbieders worden bijgehouden en hoe ze door derden worden gebruikt. MediQuest is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die Beter in het Groen tonen (inframen) of voor websites waarnaar verwezen wordt vanuit Beter in het Groen.
Beter in het Groen helpt om zorg-/ sport-/ beweeg-/ welzijnsaanbod in de groene leefomgeving beter vindbaar te maken. MediQuest en partijen die de widget ontsluiten / inframen zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik hiervan.


Klachten over aanbieders

Klachten over aanbod in de Beter in het Groen-zoeker dienen gemeld te worden aan en afgehandeld te worden door de contactpersoon van het betreffende aanbod. Bij ernstige klachten vragen wij u ook Beter in het Groen in te lichten (cc aan beterinhetgroen@mediquest.nl) zodat onderzocht kan worden of dit aanbod uit de Beter in het Groen- zoeker verwijderd moet worden.


Copyright

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van MediQuest behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

De reisafstanden zijn berekend met de GeoDMS van Object Vision BV op basis van het Nationaal Wegen Bestand voor de Nederlandse en OpenStreetMap voor de relevante buitenlandse wegen.


Privacy statement

Klik hier voor het privacy statement van Mediquest.
Over Beter in het Groen

Beter in het Groen heeft als doel informatie over gezondheidsbevorderend aanbod in de groene leefomgeving beter toegankelijk te maken. Een natuurlijke omgeving vermindert stress en nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. Door de informatie over georganiseerd zorg-, sport- en beweegaanbod in het groen online te bundelen in de ‘Beter in het Groen’-zoeker wordt dit aanbod beter vindbaar voor burgers, patiënten, mantelzorgers, artsen en andere gezondheidsprofessionals die cliënten en/of patiënten adviseren of verwijzen.

Beter in het Groen is een samenwerking van partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en Overheid. MediQuest is initiatiefnemer en beheerder van Beter in het Groen. Het opzetten van Beter in het Groen is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. Het duurzaam beheer van Beter in het Groen wordt mogelijk gemaakt door partijen die hun website verrijken met de ‘Beter in het Groen’- zoeker en andere partijen die in natura of als sponsor bijdragen aan een brede implementatie van Beter in het Groen. Voor meer informatie over de achtergrond, het doel, de criteria en betrokken partners: www.beterinhetgroen.nl